Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

  • udzielanie kredytów konsumpcyjnych,
  • finansowanie handlu międzynarodowego,
  • zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,
  • pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,
  • udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,
  • udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,
  • leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,
  • działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 393 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 692
31 marca 20104 664
30 czerwca 20104 690
30 września 20104 712
31 grudnia 20104 746
31 marca 20114 805
30 czerwca 20114 843
30 września 20114 822
31 grudnia 20114 814
31 marca 20124 813
30 czerwca 20124 853
30 września 20124 888
31 grudnia 20124 953
31 marca 20135 053
30 czerwca 20135 126
30 września 20135 178
31 grudnia 20135 301
31 marca 20145 330
30 czerwca 20145 393
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz dolnośląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie86816,1%
śląskie78014,5%
dolnośląskie54710,1%
wielkopolskie4668,6%
łódzkie4438,2%
małopolskie3596,7%
kujawsko-pomorskie3155,8%
zachodniopomorskie3135,8%
pomorskie2935,4%
warmińsko-mazurskie1943,6%
podlaskie1893,5%
lubelskie1873,5%
świętokrzyskie1613,0%
lubuskie1182,2%
opolskie801,5%
podkarpackie801,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,1% podmiotów), organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (20,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 97255,1%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1 12420,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością66112,3%
spółki cywilne3797,0%
spółki komandytowo-akcyjne631,2%
spółki jawne541,0%
spółki akcyjne440,8%
spółki komandytowe410,8%
spółdzielnie290,5%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne120,2%
pozostałe140,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (71,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 83971,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 33824,8%
własność zagraniczna891,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych380,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,4%
własność samorządowa210,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,1%
własność państwowych osób prawnych50,1%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 25497,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1072,0%
od 50 do 249 zatrudnionych230,4%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)25 911 331 662,9522 294 557 752,014 835 067 671,302 181 822 384,438,49,845,114,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 26 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (2,1 mld zł), PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ9 609 209 942,769 579 392 192,502 055 837 837,321 247 924 001,8113,013,060,70,3
PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 981 171 698,5793 039 920,241 137 404 804,8838 470 120,371,941,43,495,3
Grupa Kapitałowa AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA5 691 762 181,183 114 269 499,611 062 693 463,15436 425 986,927,714,041,145,3
FIRST DATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA386 154 262,00182 032 630,34827 941 066,9351 170 801,6513,328,16,252,9
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ861 553 097,06808 037 961,74230 635 829,08888 883,700,10,10,46,2
ŻAGIEL SPÓŁKA AKCYJNA49 313 943,695 056 994,33143 262 727,66-33 055 978,23-67,0-653,7-23,189,8
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI719 966 735,85717 037 170,85112 010 453,8186 452 632,4612,012,177,20,4
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE681 969 752,52669 613 963,69102 209 860,5744 984 520,446,66,744,01,8
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA4 138 015 374,583 943 295 972,8480 843 255,7845 582 172,371,11,256,44,7
PROFI CREDIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 656 283,06-20 850 601,0577 250 702,70-727 127,50-0,43,5-0,9100,0
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU502 881 357,25502 337 539,2265 782 207,3932 948 612,896,66,650,10,1
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU528 346 394,01513 388 433,9761 834 947,4328 278 060,895,45,545,72,8
TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ806 850 525,10804 349 131,4532 869 257,70290 300 350,0036,036,1883,20,3
BRE FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA507 941 470,9246 426 312,8325 606 449,059 560 180,481,920,637,390,9
EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA66 053 282,4813 305 995,9223 788 957,937 206 070,9010,954,230,379,9
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE229 200 494,99192 880 402,8319 407 055,1512 962 092,905,76,766,815,9
TEMPO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 289 599,25-39 475 045,8015 148 336,09-6 154 960,95-46,315,6-40,6100,0
BOBMARK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 706 959,697 086 698,2114 888 588,041 253 314,8516,317,78,48,1
EURO PROVIDUS SPÓŁKA AKCYJNA60 268 766,8112 122 235,0814 655 512,321 050 612,891,78,77,279,9
WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 538 739,2631 675 652,218 054 156,24399 274,250,81,35,036,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.