Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji) w innych spółkach (spółkach zależnych) zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania holdingami, sklasyfikowanego w 70.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 183 aktywne podmioty działające w tej branży, o 44,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009369
31 marca 2010398
30 czerwca 2010432
30 września 2010456
31 grudnia 2010488
31 marca 2011523
30 czerwca 2011560
30 września 2011585
31 grudnia 2011603
31 marca 2012625
30 czerwca 2012675
30 września 2012722
31 grudnia 2012765
31 marca 2013791
30 czerwca 2013819
30 września 2013887
31 grudnia 20131 097
31 marca 20141 128
30 czerwca 20141 183
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (50,1% ogółu), wielkopolskie (14,9% ogółu) oraz małopolskie (7,3% ogółu).

mazowieckie59350,1%
wielkopolskie17614,9%
małopolskie867,3%
dolnośląskie776,5%
śląskie625,2%
pomorskie514,3%
kujawsko-pomorskie272,3%
łódzkie272,3%
podkarpackie171,4%
zachodniopomorskie151,3%
lubelskie141,2%
opolskie100,8%
warmińsko-mazurskie90,8%
lubuskie70,6%
podlaskie70,6%
świętokrzyskie50,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,3% podmiotów), spółki komandytowo-akcyjne (19,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (15,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69058,3%
spółki komandytowo-akcyjne23219,6%
spółki akcyjne18515,6%
spółki komandytowe353,0%
spółki jawne231,9%
indywidualna działalność gospodarcza100,8%
spółki cywilne40,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (37,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (35,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (10,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44237,4%
własność prywatna krajowa pozostała41735,2%
własność zagraniczna12310,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych705,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej524,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej463,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej161,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 20,2%
pozostałe70,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,8% podmiotów) i od 10 do 49 (3,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 13395,8%
od 10 do 49 zatrudnionych423,6%
od 50 do 249 zatrudnionych70,6%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)73 682 179 311,4370 114 975 504,161 257 830 967,01684 769 272,580,91,054,44,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 62 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (9,4 mld zł), Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA (3,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA12 856 057 324,016 321 545 514,139 355 134 893,34579 823 673,764,59,26,250,8
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA5 716 595 296,454 704 752 769,683 162 726 449,74268 240 819,464,75,78,517,7
Grupa Kapitałowa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA46 854 411 000,004 432 746 000,003 104 034 000,15476 019 000,001,010,715,390,5
Grupa Kapitałowa NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA2 459 339 000,00472 046 000,232 908 217 000,0081 990 000,003,317,42,880,8
Grupa Kapitałowa HOLDING WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA780 333 000,00304 907 000,001 359 581 000,006 258 000,210,82,10,560,9
Grupa Kapitałowa WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 094 252 830,44340 225 283,70804 920 169,8766 790 744,676,119,68,368,9
Grupa Kapitałowa I FUNDUSZ MISTRAL SPÓŁKA AKCYJNA409 964 000,00115 030 000,00497 061 000,008 309 000,202,07,21,771,9
Grupa Kapitałowa INVEST-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 025 200,0080 329 700,29432 354 000,002 706 900,000,73,40,680,4
Grupa Kapitałowa POLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ329 658 887,71179 449 577,79321 241 506,4525 045 634,007,614,07,845,6
Grupa Kapitałowa PRESSPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ143 412 000,1589 385 000,00220 880 000,008 123 000,005,79,13,737,7
PRESSPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 839 000,0091 609 000,00218 427 000,009 788 000,326,810,74,536,8
Grupa Kapitałowa ATP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ214 489 499,4131 420 523,93162 810 241,747 412 946,883,523,64,685,4
Grupa Kapitałowa LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA1 278 942 000,00971 421 000,24156 202 000,0050 548 000,004,05,232,424,0
Grupa Kapitałowa SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA95 691 000,0061 380 000,00106 490 000,2025 273 000,0026,441,223,735,9
LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA80 025 343,8763 834 116,98103 552 533,9674 873,750,10,10,120,2
Grupa Kapitałowa CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 242 928,15106 499 584,0093 697 601,176 263 648,084,35,96,727,7
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA6 754 126 482,805 480 369 684,5788 703 229,02347 938 634,295,26,4392,318,9
GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2 728 880 000,002 527 476 000,0085 929 000,0049 675 000,311,82,057,87,4
Grupa Kapitałowa CHEMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI190 893 967,70116 999 513,1282 879 255,2014 485 358,317,612,417,538,7
GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA2 490 738 585,042 484 571 574,4676 214 973,3733 737 555,121,41,444,30,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.