Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 183 aktywne podmioty działające w tej branży, o 44,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009369
31 marca 2010398
30 czerwca 2010432
30 września 2010456
31 grudnia 2010488
31 marca 2011523
30 czerwca 2011560
30 września 2011585
31 grudnia 2011603
31 marca 2012625
30 czerwca 2012675
30 września 2012722
31 grudnia 2012765
31 marca 2013791
30 czerwca 2013819
30 września 2013887
31 grudnia 20131 097
31 marca 20141 128
30 czerwca 20141 183
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.