Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,3% podmiotów), spółki komandytowo-akcyjne (19,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (15,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69058,3%
spółki komandytowo-akcyjne23219,6%
spółki akcyjne18515,6%
spółki komandytowe353,0%
spółki jawne231,9%
indywidualna działalność gospodarcza100,8%
spółki cywilne40,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki jawne
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (77,4% największych podmiotów).

spółki akcyjne4877,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1117,7%
spółki komandytowo-akcyjne34,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.