Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (37,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (35,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (10,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44237,4%
własność prywatna krajowa pozostała41735,2%
własność zagraniczna12310,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych705,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej524,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej463,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej161,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 20,2%
pozostałe70,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (33,9% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (19,4% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (11,3% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała2133,9%
własność krajowych osób fizycznych1219,4%
własność zagraniczna711,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej711,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej46,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej34,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych34,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa11,6%
własność skarbu państwa11,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,6%
pozostałe23,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (79,8% sumy kapitałów własnych), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa (7,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (6,1% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała55 947 243 556,83 zł79,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa5 480 369 683,93 zł7,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4 259 726 143,89 zł6,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 547 123 661,67 zł3,6%
własność krajowych osób fizycznych1 100 769 058,66 zł1,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej289 957 512,57 zł0,4%
własność zagraniczna231 684 681,42 zł0,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej127 513 862,51 zł0,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych85 595 000,00 zł0,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem64 703 110,59 zł0,1%
pozostałe3 995 844 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.