Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

  • zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,
  • wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,
  • dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z,
  • działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 821 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 301
31 marca 20101 403
30 czerwca 20101 512
30 września 20101 552
31 grudnia 20101 578
31 marca 20111 585
30 czerwca 20111 608
30 września 20111 588
31 grudnia 20111 580
31 marca 20121 586
30 czerwca 20121 615
30 września 20121 641
31 grudnia 20121 662
31 marca 20131 699
30 czerwca 20131 734
30 września 20131 780
31 grudnia 20131 758
31 marca 20141 787
30 czerwca 20141 821
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,1% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie51228,1%
śląskie20711,4%
wielkopolskie1809,9%
małopolskie1799,8%
dolnośląskie1488,1%
łódzkie965,3%
pomorskie854,7%
kujawsko-pomorskie824,5%
podkarpackie613,3%
zachodniopomorskie613,3%
lubelskie573,1%
opolskie351,9%
świętokrzyskie331,8%
podlaskie311,7%
warmińsko-mazurskie301,6%
lubuskie241,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 28170,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością36820,2%
spółki cywilne1206,6%
spółki komandytowe140,8%
spółki akcyjne100,5%
spółki komandytowo-akcyjne80,4%
spółki jawne70,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,3%
spółdzielnie50,3%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 59787,7%
własność prywatna krajowa pozostała894,9%
własność zagraniczna864,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych181,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
własność skarbu państwa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 78898,2%
od 10 do 49 zatrudnionych281,5%
od 50 do 249 zatrudnionych50,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)68 680 657,4744 403 491,80127 261 448,7310 247 939,2114,923,18,135,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA (64,7 mln zł), COFACE POLAND CREDIT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (29,3 mln zł) oraz EWOPHARMA AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (26,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA26 183 504,7014 996 307,2364 749 682,062 587 300,119,917,34,042,7
COFACE POLAND CREDIT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 893 837,468 969 554,6229 268 744,285 918 688,9537,266,020,243,6
EWOPHARMA AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 744 566,116 865 108,8526 810 607,12969 939,9011,114,13,621,5
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA16 726 117,5613 018 088,534 142 454,52416 132,962,53,210,122,2
REJESTR DŁUŻNIKÓW ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA1 116 292,46540 472,322 289 961,14390 092,9635,072,217,051,6
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 339,5413 960,880,00-34 214,85-209,4-245,10,014,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.