Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA (64,7 mln zł), COFACE POLAND CREDIT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (29,3 mln zł) oraz EWOPHARMA AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (26,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA26 183 504,7014 996 307,2364 749 682,062 587 300,119,917,34,042,7
COFACE POLAND CREDIT MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 893 837,468 969 554,6229 268 744,285 918 688,9537,266,020,243,6
EWOPHARMA AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 744 566,116 865 108,8526 810 607,12969 939,9011,114,13,621,5
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA16 726 117,5613 018 088,534 142 454,52416 132,962,53,210,122,2
REJESTR DŁUŻNIKÓW ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA1 116 292,46540 472,322 289 961,14390 092,9635,072,217,051,6
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 339,5413 960,880,00-34 214,85-209,4-245,10,014,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.