Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 72954,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 65525,1%
spółki cywilne1 74516,5%
spółki jawne1561,5%
spółki komandytowe950,9%
spółki akcyjne940,9%
spółdzielnie380,4%
spółki komandytowo-akcyjne220,2%
stowarzyszenia190,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe100,1%
pozostałe320,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
stowarzyszenia
inne kościoły i związki wyznaniowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,4% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (37,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4352,4%
spółki akcyjne3137,8%
spółki komandytowe33,7%
spółki jawne11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.