Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 595 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 588
31 marca 201010 853
30 czerwca 201011 048
30 września 201011 193
31 grudnia 201011 299
31 marca 201111 293
30 czerwca 201111 162
30 września 201111 052
31 grudnia 201110 973
31 marca 201210 888
30 czerwca 201210 857
30 września 201210 852
31 grudnia 201210 866
31 marca 201310 759
30 czerwca 201310 699
30 września 201310 674
31 grudnia 201310 699
31 marca 201410 636
30 czerwca 201410 595
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (37,9% ogółu), małopolskie (9,5% ogółu) oraz śląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie4 01537,9%
małopolskie1 0099,5%
śląskie9488,9%
wielkopolskie8968,5%
dolnośląskie7056,7%
pomorskie5565,2%
łódzkie4414,2%
kujawsko-pomorskie4204,0%
zachodniopomorskie3112,9%
lubelskie2932,8%
podkarpackie2262,1%
warmińsko-mazurskie1701,6%
opolskie1671,6%
świętokrzyskie1661,6%
lubuskie1361,3%
podlaskie1361,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 72954,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 65525,1%
spółki cywilne1 74516,5%
spółki jawne1561,5%
spółki komandytowe950,9%
spółki akcyjne940,9%
spółdzielnie380,4%
spółki komandytowo-akcyjne220,2%
stowarzyszenia190,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe100,1%
pozostałe320,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 01585,1%
własność prywatna krajowa pozostała9008,5%
własność zagraniczna2822,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1361,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej870,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej820,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej460,4%
własność samorządowa130,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
pozostałe170,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) i od 10 do 49 (5,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 90393,5%
od 10 do 49 zatrudnionych5855,5%
od 50 do 249 zatrudnionych920,9%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydawanie książek (2,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)7 027 332 224,404 346 550 114,175 712 074 530,03466 391 405,146,610,78,238,2
Wydawanie książek (PKD 58.11)2 390 640 503,091 241 923 900,122 155 555 747,42125 268 350,145,210,15,848,1
Wydawanie gazet (PKD 58.13)2 422 762 135,101 662 244 813,081 847 624 945,90115 838 175,584,87,06,331,4
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14)2 058 987 705,761 394 567 549,081 532 365 134,95221 883 043,1710,815,914,532,3
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19)154 941 880,4547 813 851,89176 528 701,763 401 836,252,27,11,969,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 82 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (813,0 mln zł) oraz BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (514,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 805 476 000,311 236 552 000,001 116 742 000,0071 869 000,004,05,86,431,5
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 481 414 000,001 131 816 000,21813 028 000,0063 973 000,004,35,77,923,6
BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 173 494 000,00825 523 000,00514 374 000,24151 608 000,0012,918,429,529,7
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ343 976 341,79272 383 331,03393 994 208,6057 987 503,8516,921,314,720,8
Grupa Kapitałowa POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ375 621 873,05162 771 850,96364 314 006,4362 722 833,3116,738,517,256,7
POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ380 012 395,17165 782 868,02364 213 249,7162 692 196,5516,537,817,256,4
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA199 386 601,2899 904 354,08309 090 519,61409 815,760,20,40,149,9
Grupa Kapitałowa MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 524 000,00147 532 000,00207 300 000,12-1 286 000,00-0,7-0,9-0,617,4
NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 401 426,92117 250 099,77207 243 282,5817 577 623,728,515,08,543,5
MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 076 000,24149 132 000,00196 906 000,00-518 000,00-0,3-0,4-0,318,1
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 597 165,9760 890 019,30193 291 886,7552 102 400,3927,285,627,068,2
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 598 000,0045 900 000,18185 333 000,00-4 360 000,00-0,9-9,5-2,490,1
MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA108 633 801,1841 294 497,90167 086 050,431 410 108,661,33,40,862,0
EGMONT -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 628 741,4738 829 172,81120 645 438,553 819 093,596,29,83,237,0
G + J GRUNER + JAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & C.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 832 423,7751 084 372,20113 882 410,79-10 048 776,41-13,8-19,7-8,829,9
ŚWIAT KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 608 800,0032 927 300,26106 219 200,001 107 500,001,93,41,043,8
Grupa Kapitałowa MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA437 570 000,00357 382 000,00101 384 000,0020 187 000,184,65,719,918,3
Grupa Kapitałowa GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)66 652 232,7645 995 814,7496 766 559,934 685 454,877,010,24,831,0
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 537 964,7827 721 428,9894 156 404,072 672 257,425,19,62,847,2
GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)68 401 954,9345 159 454,8392 666 233,805 927 482,338,713,16,434,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.