Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych.

Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,
  • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,
  • działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
  • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 045 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 761
31 marca 20102 773
30 czerwca 20102 865
30 września 20102 870
31 grudnia 20102 857
31 marca 20112 838
30 czerwca 20112 881
30 września 20112 880
31 grudnia 20112 804
31 marca 20122 801
30 czerwca 20122 883
30 września 20122 945
31 grudnia 20122 892
31 marca 20132 850
30 czerwca 20132 903
30 września 20132 967
31 grudnia 20132 937
31 marca 20142 943
30 czerwca 20143 045
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), małopolskie (12,7% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

mazowieckie64321,1%
małopolskie38712,7%
śląskie31010,2%
zachodniopomorskie2769,1%
wielkopolskie2688,8%
pomorskie2468,1%
dolnośląskie2237,3%
łódzkie1234,0%
lubelskie1133,7%
kujawsko-pomorskie973,2%
podkarpackie953,1%
warmińsko-mazurskie722,4%
świętokrzyskie652,1%
lubuskie521,7%
podlaskie381,2%
opolskie371,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,7% podmiotów), spółki cywilne (11,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 51782,7%
spółki cywilne35111,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1334,4%
spółki jawne160,5%
spółki komandytowe110,4%
spółdzielnie80,3%
spółki akcyjne30,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne30,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
fundacje10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 93196,3%
własność prywatna krajowa pozostała431,4%
własność zagraniczna401,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,2%
własność samorządowa50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (3,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 92996,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1053,4%
od 50 do 249 zatrudnionych70,2%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)119 546 419,1438 593 621,66379 894 432,3010 329 381,248,626,82,767,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (205,3 mln zł) oraz ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (105,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 862 173,0013 497 930,00205 292 484,006 716 645,3513,849,83,372,4
ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 641 600,294 942 100,00105 934 300,00-1 053 100,00-2,7-21,3-1,087,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUBINPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 355 917,2714 951 123,4944 079 163,121 717 399,527,711,53,933,1
HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA8 686 728,875 202 468,8224 588 485,182 948 436,7233,956,712,040,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.