Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
  • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,                          
  • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 237 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 502
31 marca 20107 449
30 czerwca 20107 646
30 września 20107 688
31 grudnia 20107 697
31 marca 20117 645
30 czerwca 20117 386
30 września 20117 303
31 grudnia 20117 118
31 marca 20126 959
30 czerwca 20127 092
30 września 20127 080
31 grudnia 20127 074
31 marca 20137 047
30 czerwca 20137 173
30 września 20137 210
31 grudnia 20137 108
31 marca 20147 114
30 czerwca 20147 237
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

mazowieckie1 95327,0%
śląskie78510,8%
małopolskie73710,2%
wielkopolskie6939,6%
dolnośląskie5908,2%
zachodniopomorskie4015,5%
pomorskie3715,1%
łódzkie3364,6%
podkarpackie3004,1%
kujawsko-pomorskie2203,0%
lubelskie1982,7%
opolskie1892,6%
lubuskie1652,3%
warmińsko-mazurskie1011,4%
świętokrzyskie1001,4%
podlaskie981,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,9% podmiotów), spółki cywilne (14,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 78479,9%
spółki cywilne1 02014,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3124,3%
spółdzielnie650,9%
spółki jawne320,4%
spółki komandytowe140,2%
spółki akcyjne40,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne30,0%
spółdzielnie europejskie10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 99496,6%
własność prywatna krajowa pozostała1271,8%
własność zagraniczna731,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność samorządowa40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 06797,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1472,0%
od 50 do 249 zatrudnionych190,3%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)59 388 599,3921 215 029,61120 162 993,59-592 598,66-1,0-2,8-0,564,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (93,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 311 047,2022 731 588,0893 641 376,972 213 332,956,59,72,433,8
KSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 077 552,54-1 516 558,0526 521 616,62-2 805 931,61-11,2185,0-10,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.