Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie14 01816,5%
śląskie11 49213,6%
małopolskie8 0759,5%
wielkopolskie7 0878,4%
dolnośląskie6 7768,0%
pomorskie6 3447,5%
zachodniopomorskie5 8967,0%
łódzkie4 5105,3%
kujawsko-pomorskie3 5544,2%
podkarpackie3 2783,9%
lubelskie3 2623,8%
opolskie2 3252,7%
lubuskie2 2652,7%
świętokrzyskie2 1672,6%
warmińsko-mazurskie2 1382,5%
podlaskie1 6051,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (60,9% ogółu), małopolskie (8,7% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 23 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1460,9%
małopolskie28,7%
dolnośląskie28,7%
świętokrzyskie28,7%
śląskie28,7%
lubuskie14,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
pomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.