Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność:

  • obwoźnych sprzedawców lodów,
  • wózków z żywnością,
  • przyczep gastronomicznych,
  • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 764 aktywne podmioty działające w tej branży, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 631
31 marca 20101 736
30 czerwca 20102 233
30 września 20102 117
31 grudnia 20101 975
31 marca 20112 029
30 czerwca 20112 594
30 września 20112 362
31 grudnia 20112 009
31 marca 20121 963
30 czerwca 20122 517
30 września 20122 192
31 grudnia 20121 961
31 marca 20131 926
30 czerwca 20132 520
30 września 20132 275
31 grudnia 20132 030
31 marca 20142 108
30 czerwca 20142 764
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz śląskie (11,5% ogółu).

mazowieckie41214,9%
wielkopolskie32511,8%
śląskie31911,5%
pomorskie2699,7%
małopolskie2228,0%
zachodniopomorskie2017,3%
łódzkie1736,3%
dolnośląskie1726,2%
kujawsko-pomorskie1063,8%
lubuskie1013,7%
lubelskie953,4%
świętokrzyskie863,1%
podkarpackie782,8%
warmińsko-mazurskie772,8%
podlaskie672,4%
opolskie612,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,9% podmiotów), spółki cywilne (5,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 54191,9%
spółki cywilne1485,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością602,2%
spółki komandytowe50,2%
spółki jawne50,2%
spółdzielnie40,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 69897,6%
własność zagraniczna521,9%
własność prywatna krajowa pozostała50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 74499,3%
od 10 do 49 zatrudnionych200,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.