Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich.   

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 132 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200996
31 marca 2010100
30 czerwca 2010106
30 września 2010106
31 grudnia 2010109
31 marca 2011119
30 czerwca 2011130
30 września 2011130
31 grudnia 2011133
31 marca 2012134
30 czerwca 2012129
30 września 2012128
31 grudnia 2012128
31 marca 2013133
30 czerwca 2013131
30 września 2013132
31 grudnia 2013134
31 marca 2014134
30 czerwca 2014132
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (44,7% ogółu), zachodniopomorskie (36,4% ogółu) oraz małopolskie (3,8% ogółu).

pomorskie5944,7%
zachodniopomorskie4836,4%
małopolskie53,8%
mazowieckie53,8%
warmińsko-mazurskie43,0%
kujawsko-pomorskie32,3%
lubuskie21,5%
wielkopolskie21,5%
opolskie10,8%
lubelskie10,8%
podkarpackie10,8%
dolnośląskie10,8%
łódzkie00,0%
świętokrzyskie00,0%
śląskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (44,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5944,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5541,7%
spółki cywilne96,8%
spółki akcyjne75,3%
spółki komandytowe10,8%
spółki jawne10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (65,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8665,2%
własność prywatna krajowa pozostała129,1%
własność zagraniczna118,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej64,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej64,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej32,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych21,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,8%
własność skarbu państwa10,8%
pozostałe10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (70,5% podmiotów) i od 10 do 49 (15,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9370,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2015,2%
od 50 do 249 zatrudnionych139,8%
powyżej 250 zatrudnionych64,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)1 043 465 055,95435 198 704,77711 779 262,5650 450 028,554,811,67,158,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (78,0 mln zł), BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (77,0 mln zł) oraz PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (75,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA58 425 868,9636 437 919,1577 971 133,372 165 661,733,75,92,837,6
BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 960 000,0077 828 000,0076 980 000,006 374 000,204,68,28,343,6
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 889 103,6515 492 816,8875 776 119,475 735 662,8216,037,07,656,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 562 888,40105 452 709,5870 455 819,3114 315 673,5011,713,620,314,0
BULK CARGO-PORT SZCZECINSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 651 513,5721 327 920,5665 096 130,97584 784,421,62,70,943,4
MTMG-MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 022 626,3640 077 938,8953 044 746,981 970 470,664,14,93,716,5
BTDG-BAŁTYCKI TERMINAL DROBNICOWY GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 502 577,3311 362 507,9848 513 318,64815 753,563,17,21,757,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE "PORT PÓŁNOCNY" W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 675 874,3740 144 578,3048 162 010,7717 475 848,3339,143,536,310,1
GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA235 646 621,913 473 810,3743 928 341,727 632 313,943,2219,717,498,5
DB PORT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 789 930,921 102 053,9638 770 864,20-4 381 740,54-8,8-397,6-11,397,8
SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" SPÓŁKA AKCYJNA12 566 354,113 158 907,4220 326 509,40-945 187,83-7,5-29,9-4,774,9
EURO-TERMINAL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 112 000,0010 322 000,0020 152 000,102 264 000,002,621,911,288,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH "ELEWATOR EWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 583 243,8421 730 435,0518 091 777,64-313 520,83-0,9-1,4-1,740,6
BAŁTYCKI TERMINAL ZBOŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 052 565,5829 750 125,3416 597 129,22-1 450 343,97-4,4-4,9-8,710,0
GDAŃSKI TERMINAL KONTENEROWY SPÓŁKA AKCYJNA5 199 132,224 440 103,5913 250 490,66631 829,1312,214,24,814,6
SIARKOPOL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA33 009 139,52-11 087 604,0712 682 323,08-4 449 878,64-13,540,1-35,1100,0
BALTCHEM SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE38 815 616,5324 184 483,3011 980 548,902 024 703,845,28,416,937,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.