Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych:
    • aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych, klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
  • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 145 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 331
31 marca 20103 424
30 czerwca 20103 515
30 września 20103 614
31 grudnia 20103 626
31 marca 20113 666
30 czerwca 20113 702
30 września 20113 751
31 grudnia 20113 796
31 marca 20123 869
30 czerwca 20123 888
30 września 20123 903
31 grudnia 20123 938
31 marca 20133 984
30 czerwca 20134 003
30 września 20134 061
31 grudnia 20134 091
31 marca 20144 123
30 czerwca 20144 145
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie81819,7%
śląskie48011,6%
wielkopolskie43710,5%
łódzkie41310,0%
małopolskie2967,1%
dolnośląskie2786,7%
pomorskie2335,6%
kujawsko-pomorskie2285,5%
lubelskie1834,4%
podkarpackie1573,8%
zachodniopomorskie1443,5%
podlaskie1192,9%
świętokrzyskie1092,6%
opolskie1072,6%
warmińsko-mazurskie761,8%
lubuskie671,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 28455,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 16828,2%
spółki cywilne41810,1%
spółki jawne1593,8%
spółki komandytowe571,4%
spółki akcyjne250,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych130,3%
spółdzielnie110,3%
spółki komandytowo-akcyjne100,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,0% podmiotów), własność zagraniczna (6,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 48384,0%
własność zagraniczna2666,4%
własność prywatna krajowa pozostała1623,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1002,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych671,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,7%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,7% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 76190,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3177,6%
od 50 do 249 zatrudnionych621,5%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 97 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,7 mld zł), Grupa Kapitałowa BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł) oraz BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ705 944 000,29329 400 200,001 667 185 600,0088 518 300,0012,526,95,353,3
Grupa Kapitałowa BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ513 265 398,00113 291 480,001 518 210 362,0039 929 972,507,835,32,677,9
BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ493 081 147,00109 780 955,001 443 469 012,3439 001 220,007,935,52,777,7
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA CYWILNA LESZEK BORUCH IWONA BORUCH452 963 963,59304 762 765,31979 013 312,4156 220 191,2312,418,55,732,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA CYWILNA LESZEK BORUCH IWONA BORUCH432 329 954,82304 062 913,17947 198 488,6656 811 071,7213,118,76,029,7
Grupa Kapitałowa OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA264 506 470,2375 663 245,26945 930 830,8713 169 744,635,017,41,471,4
NAVO-POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 412 929,0437 767 711,29870 025 573,585 507 878,762,914,60,680,2
OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA238 642 306,7677 707 302,31850 633 573,9413 333 961,035,617,21,667,4
SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 315 314,9053 889 339,63834 642 815,0517 483 415,417,732,42,176,3
RECKITT BENCKISER (POLAND) SPÓŁKA AKCYJNA507 085 700,00359 639 200,37659 523 000,00232 473 100,0045,864,635,329,1
AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 683 206,1972 152 414,25600 747 626,0510 022 537,185,613,91,759,6
Grupa Kapitałowa UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 990 038,5126 431 774,69549 950 775,803 206 277,434,112,10,666,1
UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 364 689,2325 216 032,81411 385 617,951 949 541,332,67,70,566,5
KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA152 713 000,0055 944 000,00390 441 000,215 118 000,003,49,21,363,4
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 949 582,1369 360 121,72387 119 218,4120 353 658,0414,829,35,349,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "STANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 542 861,4351 744 034,87366 546 082,237 458 108,855,514,42,061,8
MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI26 387 016,8826 377 331,79278 037 883,0426 441 544,87100,2100,29,50,0
SYNGENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 691 000,0028 494 000,27265 146 000,003 346 000,003,411,71,371,4
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 786 315,1767 653 090,51263 469 330,5816 994 812,2819,625,16,522,1
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)141 142 740,0517 149 163,28250 550 687,153 479 928,412,520,31,487,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.