Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie81819,7%
śląskie48011,6%
wielkopolskie43710,5%
łódzkie41310,0%
małopolskie2967,1%
dolnośląskie2786,7%
pomorskie2335,6%
kujawsko-pomorskie2285,5%
lubelskie1834,4%
podkarpackie1573,8%
zachodniopomorskie1443,5%
podlaskie1192,9%
świętokrzyskie1092,6%
opolskie1072,6%
warmińsko-mazurskie761,8%
lubuskie671,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
łódzkie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,1% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz śląskie (6,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 97 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3536,1%
wielkopolskie1313,4%
śląskie66,2%
małopolskie66,2%
łódzkie66,2%
lubelskie66,2%
pomorskie66,2%
kujawsko-pomorskie44,1%
dolnośląskie44,1%
zachodniopomorskie33,1%
opolskie33,1%
podlaskie33,1%
podkarpackie11,0%
świętokrzyskie11,0%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.