Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 28455,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 16828,2%
spółki cywilne41810,1%
spółki jawne1593,8%
spółki komandytowe571,4%
spółki akcyjne250,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych130,3%
spółdzielnie110,3%
spółki komandytowo-akcyjne100,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (78,4% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (10,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7678,4%
spółki akcyjne1010,3%
spółki jawne66,2%
spółki komandytowe22,1%
indywidualna działalność gospodarcza11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.