Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,
  • rowerów, ich części i akcesoriów,
  • artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,
  • artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,
  • instrumentów muzycznych,
  • gier i zabawek,
  • artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe, takie jak buty narciarskie.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 872 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 429
31 marca 20105 326
30 czerwca 20105 280
30 września 20105 265
31 grudnia 20105 252
31 marca 20115 228
30 czerwca 20115 137
30 września 20115 055
31 grudnia 20114 984
31 marca 20124 915
30 czerwca 20124 934
30 września 20124 938
31 grudnia 20124 940
31 marca 20134 903
30 czerwca 20134 892
30 września 20134 882
31 grudnia 20134 870
31 marca 20144 897
30 czerwca 20144 872
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie1 14623,5%
śląskie49910,2%
małopolskie4779,8%
wielkopolskie4509,2%
dolnośląskie4479,2%
pomorskie3156,5%
łódzkie3076,3%
kujawsko-pomorskie2154,4%
zachodniopomorskie2134,4%
podkarpackie2004,1%
lubelskie1342,8%
lubuskie1272,6%
opolskie951,9%
warmińsko-mazurskie921,9%
świętokrzyskie901,8%
podlaskie651,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 83458,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością93019,1%
spółki cywilne87217,9%
spółki jawne1783,7%
spółki komandytowe250,5%
spółki akcyjne120,2%
spółki komandytowo-akcyjne100,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
spółdzielnie40,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,0% podmiotów), własność zagraniczna (6,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 23987,0%
własność zagraniczna2956,1%
własność prywatna krajowa pozostała1944,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej531,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych430,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej280,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,9% podmiotów) i od 10 do 49 (5,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 57493,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2725,6%
od 50 do 249 zatrudnionych240,5%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)1 943 060 252,061 330 361 618,692 635 444 291,52148 302 485,427,611,25,631,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł) oraz LEGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (136,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 536 320 870,361 143 263 168,231 876 988 463,00138 993 742,769,112,27,425,6
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 371 594 010,701 078 515 204,511 646 461 059,56115 349 051,748,410,77,021,4
LEGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 917 681,7710 632 091,01136 754 148,232 282 624,182,821,51,787,0
COFRESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 513 486,7517 311 524,06124 331 041,353 478 781,729,020,12,855,1
SIMBA TOYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)59 769 016,1934 666 351,6581 410 000,149 567 229,5116,027,611,842,0
SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 177 435,7922 207 755,0878 292 219,45-1 183 121,64-2,9-5,3-1,544,7
COBI SPÓŁKA AKCYJNA31 150 712,3514 692 631,5964 318 232,065 043 417,8616,234,37,852,8
DUNI SALES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 375 883,655 982 385,1157 364 836,042 076 109,3416,834,73,651,7
CHEMIFARB SPÓŁKA AKCYJNA46 342 859,4129 157 509,6455 630 791,451 170 005,902,54,02,137,1
PM SPORT P.LEWANDOWSKI I M.WOJTIUK SPÓŁKA JAWNA33 232 343,8717 370 841,6544 044 668,955 213 756,7515,730,011,847,7
SPUTNIK TOMASZ PASTWA33 045 821,748 628 721,7841 444 394,35700 769,222,18,11,773,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FORDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 955 353,6513 373 152,6937 625 002,51895 235,063,36,72,450,4
ONE DOLLAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 685 301,446 848 352,1634 183 694,98404 483,323,05,91,250,0
VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 548 960,1421 070 877,9133 581 779,38-353 471,14-1,1-1,7-1,133,2
NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 753 212,365 036 184,7732 336 307,99203 153,391,14,00,671,6
AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 986 871,1315 467 783,0132 132 419,22880 707,224,25,72,726,3
AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 974 882,633 363 514,0131 479 025,97531 670,813,815,81,775,9
SKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 181 582,122 983 351,0928 216 211,03335 502,481,511,31,286,6
PENTEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 023 114,3113 232 876,2726 534 342,85742 557,034,15,62,826,6
BRIMAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 498 173,202 201 656,7325 069 575,69287 976,441,613,11,288,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.