Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 872 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 429
31 marca 20105 326
30 czerwca 20105 280
30 września 20105 265
31 grudnia 20105 252
31 marca 20115 228
30 czerwca 20115 137
30 września 20115 055
31 grudnia 20114 984
31 marca 20124 915
30 czerwca 20124 934
30 września 20124 938
31 grudnia 20124 940
31 marca 20134 903
30 czerwca 20134 892
30 września 20134 882
31 grudnia 20134 870
31 marca 20144 897
30 czerwca 20144 872
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.