Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie1 14623,5%
śląskie49910,2%
małopolskie4779,8%
wielkopolskie4509,2%
dolnośląskie4479,2%
pomorskie3156,5%
łódzkie3076,3%
kujawsko-pomorskie2154,4%
zachodniopomorskie2134,4%
podkarpackie2004,1%
lubelskie1342,8%
lubuskie1272,6%
opolskie951,9%
warmińsko-mazurskie921,9%
świętokrzyskie901,8%
podlaskie651,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,0% ogółu), wielkopolskie (15,0% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (15,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 20 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie630,0%
wielkopolskie315,0%
kujawsko-pomorskie315,0%
pomorskie210,0%
małopolskie210,0%
śląskie15,0%
lubuskie15,0%
podkarpackie15,0%
łódzkie15,0%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.