Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 970 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 761
31 marca 20102 854
30 czerwca 20102 878
30 września 20102 903
31 grudnia 20102 923
31 marca 20112 924
30 czerwca 20112 917
30 września 20112 927
31 grudnia 20112 920
31 marca 20122 912
30 czerwca 20122 895
30 września 20122 909
31 grudnia 20122 954
31 marca 20132 953
30 czerwca 20132 965
30 września 20132 964
31 grudnia 20132 973
31 marca 20142 966
30 czerwca 20142 970
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie58619,7%
śląskie38412,9%
małopolskie30110,1%
łódzkie2809,4%
wielkopolskie2729,2%
pomorskie1685,7%
dolnośląskie1635,5%
lubelskie1474,9%
kujawsko-pomorskie1314,4%
zachodniopomorskie1274,3%
podkarpackie1083,6%
lubuskie742,5%
świętokrzyskie722,4%
warmińsko-mazurskie561,9%
podlaskie521,8%
opolskie491,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,2% podmiotów), spółki cywilne (17,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 75759,2%
spółki cywilne51117,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48816,4%
spółki jawne1816,1%
spółki komandytowe210,7%
spółki akcyjne50,2%
spółdzielnie30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,2% podmiotów), własność zagraniczna (3,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 67990,2%
własność zagraniczna1113,7%
własność prywatna krajowa pozostała923,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,5% podmiotów) i od 10 do 49 (8,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 68790,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2468,3%
od 50 do 249 zatrudnionych331,1%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z)1 492 485 999,06765 525 996,173 974 132 010,34139 830 736,379,418,33,548,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,5 mld zł), ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,0 mld zł) oraz CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA (714,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 462 811 000,00504 426 000,213 490 912 000,0075 349 000,005,214,92,265,5
ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)726 668 000,35460 806 000,001 027 705 000,0045 225 000,006,29,84,436,6
CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA175 201 000,0078 855 000,33714 026 000,0022 086 000,0012,628,03,155,0
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "JBB" IMPORT-EKSPORT JÓZEF BAŁDYGA128 732 926,6183 393 643,28477 229 959,0252 966 732,2341,163,511,135,2
Grupa Kapitałowa POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY I DROBIARSKI "MAT" SPÓŁKA AKCYJNA W GRUDZIĄDZU152 334 681,1737 982 646,99279 115 534,173 291 368,922,28,71,275,1
MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 319 210,20-4 638 832,55210 799 765,60-5 225 725,14-7,3112,7-2,5100,0
NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 203 198,6811 877 754,91154 497 149,124 612 697,3432,538,83,016,4
MITMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 719 144,218 100 551,74130 285 968,83256 464,440,43,20,287,1
ALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 551 500,363 864 443,83126 591 247,341 611 055,6211,941,71,371,5
ZAKŁADY MIĘSNE "EUROMEAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 749 684,11-1 553 330,26120 027 047,23373 103,862,2-24,00,3100,0
P.P.H.U. "WAGAT" SPÓŁKA JAWNA WIELOGÓRSCY18 261 583,6910 404 410,25119 858 490,082 728 453,2514,926,22,343,0
FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 459 437,494 528 787,51116 233 934,261 847 123,3819,540,81,652,1
SNS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 668 064,597 503 275,12115 540 367,721 833 696,3912,524,41,648,9
PHU "STEK" SPÓŁKA JAWNA Z. KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA12 532 752,515 635 165,5699 551 394,573 767 113,7630,166,93,855,0
POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY I DROBIARSKI "MAT" SPÓŁKA AKCYJNA W GRUDZIĄDZU83 565 496,4627 111 912,6887 372 205,022 013 747,212,47,42,367,6
STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 054 929,661 525 889,1673 591 916,43445 558,202,529,20,691,6
BEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 506 701,882 468 034,8473 260 559,321 355 082,4514,354,91,974,0
CONSUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 346 083,969 118 339,0472 264 431,501 723 970,6616,718,92,411,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ADAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 446 780,001 238 730,9163 194 171,75392 976,144,231,70,686,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ALBATROS" J. I M. CZYŻ SPÓŁKA JAWNA20 502 464,4019 453 561,6149 645 833,603 927 973,3319,220,27,95,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.