Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,2% podmiotów), spółki cywilne (17,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 75759,2%
spółki cywilne51117,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48816,4%
spółki jawne1816,1%
spółki komandytowe210,7%
spółki akcyjne50,2%
spółdzielnie30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,1% największych podmiotów) oraz spółki jawne (18,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1359,1%
spółki jawne418,2%
spółki akcyjne29,1%
indywidualna działalność gospodarcza29,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.