Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie58619,7%
śląskie38412,9%
małopolskie30110,1%
łódzkie2809,4%
wielkopolskie2729,2%
pomorskie1685,7%
dolnośląskie1635,5%
lubelskie1474,9%
kujawsko-pomorskie1314,4%
zachodniopomorskie1274,3%
podkarpackie1083,6%
lubuskie742,5%
świętokrzyskie722,4%
warmińsko-mazurskie561,9%
podlaskie521,8%
opolskie491,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
łódzkie
wielkopolskie
pomorskie
dolnośląskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubuskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), łódzkie (13,6% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (13,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 22 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie522,7%
łódzkie313,6%
kujawsko-pomorskie313,6%
lubuskie29,1%
małopolskie29,1%
śląskie14,5%
pomorskie14,5%
podlaskie14,5%
dolnośląskie14,5%
lubelskie14,5%
zachodniopomorskie14,5%
podkarpackie14,5%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.