Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,0% podmiotów), własność zagraniczna (6,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 48384,0%
własność zagraniczna2666,4%
własność prywatna krajowa pozostała1623,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1002,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych671,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,7%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (40,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (28,9% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,3% największych podmiotów).

własność zagraniczna3940,2%
własność krajowych osób fizycznych2828,9%
własność prywatna krajowa pozostała1010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej66,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych55,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej44,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (44,0% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (22,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej (14,5% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 090 954 943,82 zł44,0%
własność krajowych osób fizycznych568 237 418,87 zł22,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej359 639 200,00 zł14,5%
własność prywatna krajowa pozostała191 556 078,88 zł7,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej94 694 619,37 zł3,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej93 912 225,49 zł3,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych55 237 057,76 zł2,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej23 161 828,63 zł0,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.