Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 788 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 089
31 marca 20102 123
30 czerwca 20102 164
30 września 20102 177
31 grudnia 20102 217
31 marca 20112 240
30 czerwca 20112 282
30 września 20112 309
31 grudnia 20112 341
31 marca 20122 399
30 czerwca 20122 448
30 września 20122 458
31 grudnia 20122 486
31 marca 20132 530
30 czerwca 20132 580
30 września 20132 616
31 grudnia 20132 635
31 marca 20142 733
30 czerwca 20142 788
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.