Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 07974,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością38113,7%
spółki cywilne2228,0%
spółki jawne822,9%
spółki komandytowe100,4%
spółki akcyjne80,3%
spółdzielnie40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (79,4% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (8,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2779,4%
spółki akcyjne38,8%
indywidualna działalność gospodarcza25,9%
spółki komandytowe12,9%
spółki jawne12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.