Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 83458,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością93019,1%
spółki cywilne87217,9%
spółki jawne1783,7%
spółki komandytowe250,5%
spółki akcyjne120,2%
spółki komandytowo-akcyjne100,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
spółdzielnie40,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (75,0% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (15,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1575,0%
spółki akcyjne315,0%
indywidualna działalność gospodarcza15,0%
spółki jawne15,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.