Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 970 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 761
31 marca 20102 854
30 czerwca 20102 878
30 września 20102 903
31 grudnia 20102 923
31 marca 20112 924
30 czerwca 20112 917
30 września 20112 927
31 grudnia 20112 920
31 marca 20122 912
30 czerwca 20122 895
30 września 20122 909
31 grudnia 20122 954
31 marca 20132 953
30 czerwca 20132 965
30 września 20132 964
31 grudnia 20132 973
31 marca 20142 966
30 czerwca 20142 970
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.