Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,4% ogółu), mazowieckie (16,0% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

wielkopolskie30216,4%
mazowieckie29516,0%
śląskie18510,0%
łódzkie1618,7%
dolnośląskie1437,7%
małopolskie1055,7%
kujawsko-pomorskie1045,6%
pomorskie995,4%
zachodniopomorskie894,8%
lubelskie844,6%
lubuskie754,1%
podkarpackie563,0%
opolskie402,2%
warmińsko-mazurskie382,1%
świętokrzyskie362,0%
podlaskie341,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
śląskie
łódzkie
dolnośląskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
lubuskie
podkarpackie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 2 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie150,0%
lubuskie150,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.