Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 846 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 491
31 marca 20101 620
30 czerwca 20101 683
30 września 20101 716
31 grudnia 20101 752
31 marca 20111 768
30 czerwca 20111 798
30 września 20111 794
31 grudnia 20111 784
31 marca 20121 796
30 czerwca 20121 798
30 września 20121 826
31 grudnia 20121 816
31 marca 20131 810
30 czerwca 20131 829
30 września 20131 845
31 grudnia 20131 832
31 marca 20141 841
30 czerwca 20141 846
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.