Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 846 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 491
31 marca 20101 620
30 czerwca 20101 683
30 września 20101 716
31 grudnia 20101 752
31 marca 20111 768
30 czerwca 20111 798
30 września 20111 794
31 grudnia 20111 784
31 marca 20121 796
30 czerwca 20121 798
30 września 20121 826
31 grudnia 20121 816
31 marca 20131 810
30 czerwca 20131 829
30 września 20131 845
31 grudnia 20131 832
31 marca 20141 841
30 czerwca 20141 846
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,4% ogółu), mazowieckie (16,0% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

wielkopolskie30216,4%
mazowieckie29516,0%
śląskie18510,0%
łódzkie1618,7%
dolnośląskie1437,7%
małopolskie1055,7%
kujawsko-pomorskie1045,6%
pomorskie995,4%
zachodniopomorskie894,8%
lubelskie844,6%
lubuskie754,1%
podkarpackie563,0%
opolskie402,2%
warmińsko-mazurskie382,1%
świętokrzyskie362,0%
podlaskie341,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 44078,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18510,0%
spółki cywilne1749,4%
spółki jawne301,6%
spółki komandytowe120,7%
spółdzielnie20,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
spółki akcyjne10,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 72193,2%
własność zagraniczna613,3%
własność prywatna krajowa pozostała291,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej150,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 78196,5%
od 10 do 49 zatrudnionych603,3%
od 50 do 249 zatrudnionych40,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z)17 786 256,855 708 379,0464 771 838,14269 408,071,54,70,467,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TOMASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (42,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TOMASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)10 360 879,972 117 634,5342 416 278,90117 093,721,15,50,379,6
BLOOMINESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 425 376,883 590 744,5122 355 559,24152 314,982,14,20,751,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.