Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

  • instalacje telekomunikacyjne,
  • strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
  • instalacje anten satelitarnych,
  • instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
  • instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
  • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
  • monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 40 492 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200941 798
31 marca 201041 821
30 czerwca 201042 452
30 września 201042 980
31 grudnia 201043 240
31 marca 201142 945
30 czerwca 201142 356
30 września 201142 151
31 grudnia 201141 363
31 marca 201240 738
30 czerwca 201241 048
30 września 201241 047
31 grudnia 201240 629
31 marca 201340 150
30 czerwca 201340 533
30 września 201340 637
31 grudnia 201340 155
31 marca 201440 119
30 czerwca 201440 492
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie7 07517,5%
śląskie4 77411,8%
wielkopolskie4 57511,3%
małopolskie3 4708,6%
dolnośląskie3 1497,8%
pomorskie2 9327,2%
łódzkie2 2295,5%
zachodniopomorskie2 1215,2%
kujawsko-pomorskie1 8894,7%
lubelskie1 5683,9%
podkarpackie1 4313,5%
warmińsko-mazurskie1 1602,9%
opolskie1 1532,8%
świętokrzyskie1 0692,6%
podlaskie9742,4%
lubuskie9232,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,2% podmiotów), spółki cywilne (6,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza36 09989,2%
spółki cywilne2 6996,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 3743,4%
spółki jawne2060,5%
spółki komandytowe570,1%
spółki akcyjne300,1%
spółdzielnie100,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,0%
spółki komandytowo-akcyjne60,0%
spółki partnerskie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych39 85398,4%
własność prywatna krajowa pozostała3961,0%
własność zagraniczna1190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych39 49997,5%
od 10 do 49 zatrudnionych9322,3%
od 50 do 249 zatrudnionych560,1%
powyżej 250 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1 419 549 347,76728 632 420,071 906 937 095,6681 938 718,475,811,34,348,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (786,7 mln zł), ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (752,5 mln zł) oraz ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (133,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA579 383 000,00320 201 000,00786 748 000,4045 080 000,007,814,15,744,7
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA574 507 000,28322 136 000,00752 500 000,0049 595 000,008,615,46,643,9
ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA98 849 078,5350 884 314,86133 228 462,95-12 117 322,89-12,3-23,8-9,148,5
Grupa Kapitałowa ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA65 745 632,8437 258 440,98127 026 110,893 416 084,685,29,22,743,3
Grupa Kapitałowa NOMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 206 952,4522 463 502,50120 887 755,362 350 520,461,710,51,984,1
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA59 946 263,6234 444 957,77118 098 106,843 013 344,845,08,82,642,5
Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA121 902 000,0086 586 000,00116 449 000,003 785 000,233,14,43,329,0
NOMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 173 465,6724 497 685,03114 007 522,013 169 488,982,412,92,881,7
KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA42 675 147,8017 800 173,7981 749 084,525 355 623,3012,630,16,658,3
CONTRAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 036 559,1316 457 429,8278 744 199,603 975 065,158,824,25,163,5
ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA101 140 128,5881 955 245,7174 976 003,355 090 739,035,06,26,819,0
ELEKRTOMONTAŻ-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 488 824,291 510 678,9247 586 271,10109 634,400,57,30,293,6
ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA20 889 000,2711 888 000,0043 608 000,002 131 000,0010,217,94,943,1
ELEKTRIMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 485 030,3130 797 649,7443 605 381,101 611 636,094,25,23,720,0
ELPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 008 783,009 750 594,7836 374 587,264 678 493,5712,648,012,973,7
ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 833 102,1310 098 259,9634 699 849,18718 295,483,67,12,149,1
Grupa Kapitałowa ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA38 432 000,0029 012 000,0030 616 000,001 360 000,103,54,74,424,5
PRE "ELEKTROMONTAŻ-POŁUDNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 069 013,853 047 233,4830 429 703,29-2 290 414,86-20,7-75,2-7,572,5
ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA35 357 000,0026 070 000,1530 056 000,001 843 000,005,27,16,126,3
P.U.H. "EL PROFESSIONAL" MARIUSZ MASZOTA23 258 134,255 096 384,7729 378 019,702 088 495,929,041,07,178,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.