Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie7 07517,5%
śląskie4 77411,8%
wielkopolskie4 57511,3%
małopolskie3 4708,6%
dolnośląskie3 1497,8%
pomorskie2 9327,2%
łódzkie2 2295,5%
zachodniopomorskie2 1215,2%
kujawsko-pomorskie1 8894,7%
lubelskie1 5683,9%
podkarpackie1 4313,5%
warmińsko-mazurskie1 1602,9%
opolskie1 1532,8%
świętokrzyskie1 0692,6%
podlaskie9742,4%
lubuskie9232,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), śląskie (17,2% ogółu) oraz lubelskie (13,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 29 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie620,7%
śląskie517,2%
lubelskie413,8%
dolnośląskie310,3%
małopolskie310,3%
świętokrzyskie26,9%
wielkopolskie26,9%
pomorskie26,9%
kujawsko-pomorskie13,4%
podkarpackie13,4%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.