Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 40 492 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200941 798
31 marca 201041 821
30 czerwca 201042 452
30 września 201042 980
31 grudnia 201043 240
31 marca 201142 945
30 czerwca 201142 356
30 września 201142 151
31 grudnia 201141 363
31 marca 201240 738
30 czerwca 201241 048
30 września 201241 047
31 grudnia 201240 629
31 marca 201340 150
30 czerwca 201340 533
30 września 201340 637
31 grudnia 201340 155
31 marca 201440 119
30 czerwca 201440 492
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.