Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych39 85398,4%
własność prywatna krajowa pozostała3961,0%
własność zagraniczna1190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (48,3% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,1% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (10,3% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1448,3%
własność prywatna krajowa pozostała724,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,3%
własność zagraniczna26,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej26,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (46,5% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (26,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (13,5% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej338 593 429,82 zł46,5%
własność krajowych osób fizycznych196 195 721,00 zł26,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych98 340 918,00 zł13,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50 884 314,86 zł7,0%
własność prywatna krajowa pozostała35 644 808,61 zł4,9%
własność zagraniczna8 973 227,78 zł1,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.