Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,1% podmiotów), spółki cywilne (5,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza222 83691,1%
spółki cywilne12 8805,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 3143,0%
spółki jawne9450,4%
spółki komandytowe3260,1%
spółki akcyjne1220,0%
spółdzielnie1080,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych540,0%
spółki komandytowo-akcyjne420,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach390,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (57,9% największych podmiotów), spółki akcyjne (30,8% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (5,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9257,9%
spółki akcyjne4930,8%
indywidualna działalność gospodarcza95,7%
spółki jawne53,1%
spółki komandytowo-akcyjne21,3%
spółki komandytowe10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.