Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 17 743 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 346
31 marca 201014 580
30 czerwca 201016 200
30 września 201017 233
31 grudnia 201017 461
31 marca 201117 931
30 czerwca 201119 016
30 września 201119 059
31 grudnia 201118 632
31 marca 201218 341
30 czerwca 201218 770
30 września 201218 686
31 grudnia 201217 799
31 marca 201317 391
30 czerwca 201317 927
30 września 201318 028
31 grudnia 201317 300
31 marca 201417 219
30 czerwca 201417 743
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie2 49214,0%
śląskie1 92810,9%
małopolskie1 91610,8%
wielkopolskie1 83310,3%
dolnośląskie1 6629,4%
pomorskie1 2547,1%
zachodniopomorskie1 0055,7%
łódzkie8734,9%
kujawsko-pomorskie7864,4%
podkarpackie7624,3%
lubelskie7434,2%
świętokrzyskie5583,1%
lubuskie5473,1%
warmińsko-mazurskie4692,6%
podlaskie4652,6%
opolskie4502,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 35692,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7804,4%
spółki cywilne4452,5%
spółki jawne620,3%
spółki komandytowe350,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach280,2%
spółdzielnie110,1%
spółki komandytowo-akcyjne100,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,0%
spółki akcyjne80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,8% podmiotów), własność zagraniczna (0,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 35497,8%
własność zagraniczna1490,8%
własność prywatna krajowa pozostała1240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych380,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,1%
własność samorządowa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17 18696,9%
od 10 do 49 zatrudnionych5323,0%
od 50 do 249 zatrudnionych240,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (259,7 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)277 116 720,13109 534 627,38355 817 508,2627 501 214,119,925,17,760,5
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13)178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,0012,628,68,755,9
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12)98 898 520,1330 871 427,3896 166 808,265 004 414,115,116,25,268,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (259,7 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL-8" SPÓŁKA AKCYJNA (37,2 mln zł) oraz ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (36,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,3112,628,68,755,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL-8" SPÓŁKA AKCYJNA27 538 453,7717 795 106,0637 247 633,11-1 412 907,12-5,1-7,9-3,835,4
ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA31 159 278,6711 982 757,5636 514 275,57-1 340 878,63-4,3-11,2-3,761,5
ARCADOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 350 756,382 958 828,8118 609 419,4733 681,220,31,10,271,4
KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA29 821 469,60-1 883 326,513 795 480,117 674 326,4125,7-407,5202,2100,0
TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE A.L. SOJKA SPÓŁKA AKCYJNA28 561,7118 062,420,0050 193,30175,7277,90,036,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.