Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 96 756 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009101 963
31 marca 2010100 368
30 czerwca 2010103 898
30 września 2010105 642
31 grudnia 2010103 578
31 marca 2011102 496
30 czerwca 2011103 459
30 września 2011103 211
31 grudnia 201198 547
31 marca 201295 654
30 czerwca 201297 947
30 września 201297 932
31 grudnia 201293 704
31 marca 201391 648
30 czerwca 201395 239
30 września 201396 628
31 grudnia 201392 726
31 marca 201493 182
30 czerwca 201496 756
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,0% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie12 58113,0%
wielkopolskie11 27811,7%
śląskie9 4569,8%
małopolskie9 4109,7%
dolnośląskie7 3507,6%
pomorskie6 5946,8%
łódzkie5 5875,8%
zachodniopomorskie5 3105,5%
podkarpackie4 9495,1%
kujawsko-pomorskie4 6424,8%
lubelskie4 5734,7%
warmińsko-mazurskie3 2523,4%
świętokrzyskie3 0743,2%
podlaskie2 9193,0%
opolskie2 9033,0%
lubuskie2 8783,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,4% podmiotów), spółki cywilne (3,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza91 38494,4%
spółki cywilne3 7833,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2811,3%
spółki jawne1800,2%
spółki komandytowe640,1%
spółdzielnie430,0%
spółki akcyjne90,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,0%
spółki komandytowo-akcyjne40,0%
instytucje gospodarki budżetowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność zagraniczna (0,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 91399,1%
własność zagraniczna3590,4%
własność prywatna krajowa pozostała3290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych560,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej420,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej360,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,0%
własność skarbu państwa30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych95 72098,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 0001,0%
od 50 do 249 zatrudnionych350,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (228,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)844 184 629,91135 947 761,56371 349 970,7128 812 057,593,421,27,883,9
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39)768 200 264,48107 610 098,47228 587 294,4628 332 684,843,726,312,486,0
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32)54 763 073,8112 149 246,03101 704 150,68443 452,920,83,70,477,8
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33)21 221 291,6216 188 417,0641 058 525,5735 919,830,20,20,123,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GALERIA MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (76,4 mln zł), DEFOR SPÓŁKA AKCYJNA (65,3 mln zł) oraz DREWNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GALERIA MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ693 318 352,5773 812 351,0376 351 664,3224 354 690,073,533,031,989,4
DEFOR SPÓŁKA AKCYJNA33 892 033,095 282 554,4965 273 777,49408 202,021,27,70,684,4
DREWNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 252 497,3718 197 298,1364 053 398,742 422 758,789,213,33,830,7
FIBRE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 221 291,6216 188 417,0641 058 525,9935 919,830,20,20,123,7
MINIMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 194 764,834 162 452,3239 513 923,071 825 724,999,543,94,678,3
SAVI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 181 505,798 901 094,8125 559 356,21-469 229,85-3,3-5,3-1,837,2
DOMOFERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 095 822,19233 323,2421 082 362,8119 195,300,28,20,197,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOM-MUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ7 109 789,561 539 226,9012 993 423,49129 508,691,88,41,078,4
KOMANDOR - BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA6 267 929,284 213 479,8910 741 460,082 419,180,00,10,032,8
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "KPRB" SPÓŁKA AKCYJNA8 143 354,73997 676,5310 115 528,6369 232,880,96,90,787,8
KOMANDOR LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA3 507 289,252 419 888,704 606 550,6813 637,030,40,60,331,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.