Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,2% podmiotów), spółki cywilne (6,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza36 09989,2%
spółki cywilne2 6996,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 3743,4%
spółki jawne2060,5%
spółki komandytowe570,1%
spółki akcyjne300,1%
spółdzielnie100,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,0%
spółki komandytowo-akcyjne60,0%
spółki partnerskie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
spółki partnerskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (41,4% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,9% największych podmiotów).

spółki akcyjne1241,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1137,9%
indywidualna działalność gospodarcza413,8%
spółki jawne26,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.