Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
  • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,
  • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
  • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
  • prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 982 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009720
31 marca 2010767
30 czerwca 2010811
30 września 2010820
31 grudnia 2010840
31 marca 2011857
30 czerwca 2011885
30 września 2011911
31 grudnia 2011905
31 marca 2012908
30 czerwca 2012920
30 września 2012940
31 grudnia 2012914
31 marca 2013909
30 czerwca 2013936
30 września 2013955
31 grudnia 2013951
31 marca 2014958
30 czerwca 2014982
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,4% ogółu), wielkopolskie (13,0% ogółu) oraz śląskie (12,1% ogółu).

mazowieckie14114,4%
wielkopolskie12813,0%
śląskie11912,1%
dolnośląskie979,9%
małopolskie868,8%
pomorskie767,7%
kujawsko-pomorskie626,3%
łódzkie484,9%
zachodniopomorskie434,4%
podkarpackie414,2%
lubelskie333,4%
warmińsko-mazurskie262,6%
lubuskie252,5%
świętokrzyskie242,4%
opolskie212,1%
podlaskie121,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza79881,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością909,2%
spółki cywilne707,1%
spółki jawne131,3%
spółki komandytowe70,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,3%
spółki akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych93995,6%
własność zagraniczna181,8%
własność prywatna krajowa pozostała101,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych94295,9%
od 10 do 49 zatrudnionych373,8%
od 50 do 249 zatrudnionych20,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,0012,628,68,755,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (259,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,3112,628,68,755,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.