Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 22 264 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 794
31 marca 201012 243
30 czerwca 201013 855
30 września 201015 024
31 grudnia 201015 848
31 marca 201116 746
30 czerwca 201118 117
30 września 201118 613
31 grudnia 201118 730
31 marca 201219 031
30 czerwca 201219 729
30 września 201219 984
31 grudnia 201219 790
31 marca 201319 756
30 czerwca 201320 592
30 września 201321 106
31 grudnia 201321 127
31 marca 201421 526
30 czerwca 201422 264
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,9% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

mazowieckie5 53824,9%
małopolskie2 48211,1%
śląskie2 23010,0%
wielkopolskie2 1059,5%
dolnośląskie1 9768,9%
pomorskie1 5126,8%
zachodniopomorskie1 2055,4%
łódzkie8433,8%
kujawsko-pomorskie7843,5%
lubelskie6843,1%
podkarpackie6162,8%
warmińsko-mazurskie5602,5%
lubuskie5252,4%
opolskie4291,9%
świętokrzyskie3981,8%
podlaskie3771,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,5% podmiotów) oraz spółki komandytowe (4,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 60456,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6 56529,5%
spółki komandytowe9434,2%
spółki cywilne7253,3%
spółki komandytowo-akcyjne4842,2%
spółdzielnie4271,9%
spółki jawne3351,5%
spółki akcyjne1510,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych300,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 48878,5%
własność prywatna krajowa pozostała2 0959,4%
własność zagraniczna1 3456,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5942,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2681,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2391,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1920,9%
własność samorządowa110,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
pozostałe180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,0% podmiotów) i od 10 do 49 (3,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21 36696,0%
od 10 do 49 zatrudnionych8303,7%
od 50 do 249 zatrudnionych660,3%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)28 026 228 333,2810 920 354 625,016 961 963 018,741 015 017 675,483,69,314,661,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 144 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (620,0 mln zł), J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (576,7 mln zł) oraz DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (513,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 382 179 471,06462 891 134,22620 025 803,8792 011 720,776,719,914,866,5
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 250 869 904,83472 795 372,65576 656 528,5579 401 046,416,416,813,862,2
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 619 897 000,41772 847 000,00513 783 000,0039 689 000,002,55,17,752,3
Grupa Kapitałowa DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 623 749 000,00773 380 000,28513 679 000,0040 480 000,002,55,27,952,4
Grupa Kapitałowa POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA408 343 000,00150 577 600,00426 696 800,414 212 900,001,02,81,063,1
Grupa Kapitałowa ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA4 490 959 000,001 875 516 000,33426 396 000,00147 644 000,003,37,934,658,2
ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 458 194 000,00571 573 000,00371 571 000,0038 672 000,262,76,810,460,8
PORR (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA206 082 446,6067 759 307,24359 107 779,3024 964 554,9812,136,87,067,1
Grupa Kapitałowa MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA466 575 000,00147 124 000,00350 154 000,0029 541 000,216,320,18,468,5
Grupa Kapitałowa GREEN HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 336 767 300,00934 491 100,00237 281 300,0058 747 300,342,56,324,860,0
GRUPA INWESTYCYJNA "HOSSA" SPÓŁKA AKCYJNA477 476 234,19158 666 656,00216 967 798,6333 666 656,417,121,215,566,8
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA304 495 604,85235 119 802,56200 159 454,3818 530 909,716,17,99,322,8
Grupa Kapitałowa POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA2 140 775 000,261 159 507 000,00180 264 000,0051 562 000,002,44,528,645,8
ZŁOTE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 320 915 627,06139 682 797,55176 106 040,1858 644 672,504,442,033,389,4
Grupa Kapitałowa APSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 805 530,0014 159 420,00156 053 750,005 092 690,3113,136,03,363,5
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA372 562 457,40197 862 778,48149 781 914,5419 988 133,625,410,113,346,9
Grupa Kapitałowa ATAL SPÓŁKA AKCYJNA393 762 926,62197 076 904,24149 408 119,1719 531 138,875,09,913,150,0
Grupa Kapitałowa P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA391 732 000,00235 879 000,00146 486 000,0020 176 000,165,28,613,839,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "GÓRSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA236 490 882,64143 510 918,31144 326 824,1269 315 336,4729,348,348,039,3
Grupa Kapitałowa EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA658 257 468,68124 713 715,85132 058 831,3743 080 029,916,534,532,681,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.