Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 22 264 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 794
31 marca 201012 243
30 czerwca 201013 855
30 września 201015 024
31 grudnia 201015 848
31 marca 201116 746
30 czerwca 201118 117
30 września 201118 613
31 grudnia 201118 730
31 marca 201219 031
30 czerwca 201219 729
30 września 201219 984
31 grudnia 201219 790
31 marca 201319 756
30 czerwca 201320 592
30 września 201321 106
31 grudnia 201321 127
31 marca 201421 526
30 czerwca 201422 264
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.