Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,
  • zbieranie surowców wtórnych,
  • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
  • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
  • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
  • zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.12.Z,
  • działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 38.21.Z,
  • sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z.

Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 770 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 175
31 marca 20103 171
30 czerwca 20103 246
30 września 20103 265
31 grudnia 20103 309
31 marca 20113 392
30 czerwca 20113 416
30 września 20113 463
31 grudnia 20113 444
31 marca 20123 475
30 czerwca 20123 541
30 września 20123 586
31 grudnia 20123 628
31 marca 20133 667
30 czerwca 20133 706
30 września 20133 723
31 grudnia 20133 731
31 marca 20143 749
30 czerwca 20143 770
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie64717,2%
śląskie44911,9%
wielkopolskie39610,5%
dolnośląskie3318,8%
małopolskie2877,6%
pomorskie2546,7%
kujawsko-pomorskie2125,6%
łódzkie2125,6%
zachodniopomorskie1875,0%
warmińsko-mazurskie1524,0%
lubelskie1483,9%
podlaskie1143,0%
podkarpackie1072,8%
świętokrzyskie1022,7%
lubuskie1002,7%
opolskie721,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 17957,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 01326,9%
spółki cywilne3208,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne742,0%
spółki jawne551,5%
spółki komandytowe431,1%
spółki akcyjne350,9%
wspólnoty samorządowe160,4%
spółdzielnie140,4%
spółki komandytowo-akcyjne120,3%
pozostałe90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,5% podmiotów), własność samorządowa (6,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 11282,5%
własność samorządowa2486,6%
własność prywatna krajowa pozostała1433,8%
własność zagraniczna852,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych461,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej280,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej270,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej120,3%
pozostałe260,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,8% podmiotów) i od 10 do 49 (11,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 16183,8%
od 10 do 49 zatrudnionych42011,1%
od 50 do 249 zatrudnionych1794,7%
powyżej 250 zatrudnionych100,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)3 971 692 602,701 965 822 113,344 434 329 000,49354 230 121,728,918,08,050,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 93 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (599,2 mln zł), CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (596,1 mln zł) oraz STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (572,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 767 017,1853 709 274,10599 157 692,6923 397 386,529,443,63,978,3
CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ221 342 255,3756 059 212,40596 098 016,5525 736 485,8411,645,94,374,7
STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)252 201 000,00-33 798 000,00572 087 000,29-26 173 000,00-10,477,4-4,6100,0
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ341 066 107,10190 083 547,46315 897 488,9665 790 076,4119,334,620,844,3
Grupa Kapitałowa VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA199 535 490,549 705 034,95244 674 893,32-5 907 003,21-3,0-60,9-2,495,1
SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ388 822 760,58233 814 894,80171 964 688,7547 818 498,3012,320,527,839,9
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA113 884 800,3359 677 000,00143 697 300,0013 081 200,0011,521,99,147,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 253 270,5343 614 726,43141 483 064,503 593 786,063,08,22,563,7
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA160 801 899,1511 723 199,2896 945 343,12-620 054,01-0,4-5,3-0,692,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA39 511 169,9530 797 084,1380 335 026,778 534 897,6321,627,710,622,1
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 426 488,4311 966 193,9377 724 856,703 053 417,7915,725,53,938,4
REMONDIS OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 404 740,9025 467 241,9071 294 306,8812 315 448,6130,548,417,337,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HIGIENY KOMUNALNEJ TRANS-FORMERS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 027 006,0714 730 402,3867 430 488,7112 949 402,1347,987,919,245,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 090 995,8644 723 766,7464 297 044,235 866 991,929,313,19,129,1
REMONDIS BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 649 886,0810 461 650,4857 151 673,0810 461 649,9929,4100,018,370,7
EKO-REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 541 470,0033 136 724,0652 279 742,043 760 903,547,411,47,234,4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 620 183,9527 249 633,4652 215 469,169 781 017,2917,335,918,751,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 534 554,6425 936 323,1452 051 372,287 912 427,2820,030,515,234,4
DĘBICKIE ZAKŁADY KOMUNALNE "DEZAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 497 979,596 678 913,5750 988 446,451 072 959,425,516,12,165,8
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 406 577,9543 573 069,9550 955 984,835 863 455,6311,213,511,516,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.