Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 770 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 175
31 marca 20103 171
30 czerwca 20103 246
30 września 20103 265
31 grudnia 20103 309
31 marca 20113 392
30 czerwca 20113 416
30 września 20113 463
31 grudnia 20113 444
31 marca 20123 475
30 czerwca 20123 541
30 września 20123 586
31 grudnia 20123 628
31 marca 20133 667
30 czerwca 20133 706
30 września 20133 723
31 grudnia 20133 731
31 marca 20143 749
30 czerwca 20143 770
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.