Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,5% podmiotów), własność samorządowa (6,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 11282,5%
własność samorządowa2486,6%
własność prywatna krajowa pozostała1433,8%
własność zagraniczna852,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych461,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej280,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej270,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej120,3%
pozostałe260,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (33,3% największych podmiotów), własność zagraniczna (15,1% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (12,9% największych podmiotów).

własność samorządowa3133,3%
własność zagraniczna1415,1%
własność krajowych osób fizycznych1212,9%
własność prywatna krajowa pozostała88,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej77,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej77,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej33,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych22,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej22,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,1%
pozostałe33,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (33,4% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (30,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (13,1% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa644 744 584,84 zł33,4%
własność zagraniczna593 172 313,34 zł30,8%
własność krajowych osób fizycznych252 302 430,64 zł13,1%
własność prywatna krajowa pozostała118 375 979,72 zł6,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110 798 370,06 zł5,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej93 194 232,48 zł4,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30 813 873,63 zł1,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23 760 436,36 zł1,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej17 749 374,76 zł0,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa16 856 265,42 zł0,9%
pozostałe26 559 465 zł1,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.