Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 17957,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 01326,9%
spółki cywilne3208,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne742,0%
spółki jawne551,5%
spółki komandytowe431,1%
spółki akcyjne350,9%
wspólnoty samorządowe160,4%
spółdzielnie140,4%
spółki komandytowo-akcyjne120,3%
pozostałe90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
wspólnoty samorządowe
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (76,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7176,3%
spółki akcyjne1819,4%
spółki komandytowo-akcyjne11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.