Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję łożysk kulkowych i tocznych i części do nich,
 • produkcję urządzeń do przenoszenia napędu mechanicznego:
  • wałów i korb: wałów rozrządu, wałów korbowych, wahaczy itp.,
  • osłon do łożysk i łożysk do wałów prostych,
 • produkcję kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i pozostałych mechanizmów zmiany biegów,
 • produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,
 • produkcję kół zamachowych i kół pasowych,
 • produkcję przegubowych łańcuchów ogniwowych,
 • produkcję łańcuchów przenoszenia mocy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pozostałych łańcuchów, sklasyfikowanej w 25.93.Z,
 • produkcji wyposażenia do przekładni hydraulicznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,
 • produkcji przekładni hydrostatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,
 • produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
 • produkcji podzespołów urządzeń przenoszenia napędu, rozpoznawalnych jako części pojazdów lub samolotów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 158 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009163
31 marca 2010160
30 czerwca 2010160
30 września 2010164
31 grudnia 2010165
31 marca 2011160
30 czerwca 2011166
30 września 2011161
31 grudnia 2011162
31 marca 2012159
30 czerwca 2012159
30 września 2012162
31 grudnia 2012163
31 marca 2013156
30 czerwca 2013155
30 września 2013154
31 grudnia 2013156
31 marca 2014162
30 czerwca 2014158
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (18,4% ogółu), mazowieckie (15,2% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

śląskie2918,4%
mazowieckie2415,2%
wielkopolskie148,9%
łódzkie127,6%
dolnośląskie127,6%
zachodniopomorskie95,7%
kujawsko-pomorskie95,7%
pomorskie95,7%
małopolskie85,1%
podkarpackie85,1%
lubelskie85,1%
świętokrzyskie53,2%
opolskie53,2%
warmińsko-mazurskie42,5%
lubuskie21,3%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7950,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4830,4%
spółki cywilne1710,8%
spółki akcyjne63,8%
spółki jawne42,5%
spółki komandytowe21,3%
spółdzielnie10,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,1% podmiotów), własność zagraniczna (10,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11774,1%
własność zagraniczna1610,1%
własność prywatna krajowa pozostała148,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej21,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,3%
własność państwowych osób prawnych21,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,6%
własność skarbu państwa10,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (70,9% podmiotów) i od 50 do 249 (12,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11270,9%
od 50 do 249 zatrudnionych2012,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1912,0%
powyżej 250 zatrudnionych74,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)1 790 584 881,881 005 127 929,681 808 485 306,43121 215 703,026,812,16,743,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 19 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (519,2 mln zł), TIMKEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (229,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA (207,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)377 061 458,73271 455 771,17519 203 525,9139 596 029,0110,514,67,628,0
TIMKEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 986 062,56105 128 832,25229 430 337,5934 140 835,1823,232,514,928,5
Grupa Kapitałowa FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA196 007 810,8767 003 496,59207 588 953,40-5 009 774,22-2,6-7,5-2,465,8
FEDERAL-MOGUL BIMET SPÓŁKA AKCYJNA162 979 000,00108 624 000,21203 560 000,0016 949 000,0010,415,68,333,4
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA189 361 944,8664 135 188,49200 398 738,63-5 749 281,72-3,0-9,0-2,966,1
FLSMIDTH MAAG GEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 011 700,0042 683 400,00119 283 800,007 997 800,405,418,76,771,4
TSUBAKI-HOOVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 616 912,70102 447 584,9288 931 491,325 048 433,224,24,95,714,4
HISPANO-SUIZA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ223 624 653,9240 880 603,6287 383 074,5114 088 793,716,334,516,181,7
SEW - EURODRIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)50 559 705,4235 765 844,2576 711 079,618 058 368,5215,922,510,529,3
KORURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 061 405,2545 770 445,5654 120 974,37-1 866 231,43-3,0-4,1-3,527,4
LENZE - TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)37 067 503,1334 195 758,8040 316 239,634 777 284,6712,914,011,97,8
FZN MARBAISE LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 868 994,418 355 200,7637 666 113,77272 912,021,53,30,755,7
FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW "BEFARED" SPÓŁKA AKCYJNA31 078 908,6520 161 236,3228 861 898,521 274 133,434,16,34,435,1
MAYR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 841 781,8518 899 326,6728 588 022,251 271 892,284,96,74,526,9
AKS PRECISION BALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 698 547,7756 459 763,6526 745 843,79-5 256 558,88-4,8-9,3-19,748,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FUMO-OSTRZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 490 046,739 397 118,7517 110 517,691 409 523,367,215,08,251,8
ZAKŁAD ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 647 777,389 368 308,4816 103 991,79739 507,125,17,94,636,0
ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" SPÓŁKA AKCYJNA20 028 471,687 699 862,5313 534 259,50-1 633 143,57-8,2-21,2-12,161,6
FABRYKA MASZYN LUBACZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 099 200,4414 431 357,2010 948 546,9921 706,170,10,20,231,6
JANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 500 807,739 268 326,969 586 852,8574 702,700,70,80,819,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.