Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,2% ogółu), śląskie (16,1% ogółu) oraz dolnośląskie (10,3% ogółu).

mazowieckie31427,2%
śląskie18616,1%
dolnośląskie11910,3%
małopolskie1129,7%
wielkopolskie1038,9%
pomorskie968,3%
łódzkie524,5%
kujawsko-pomorskie363,1%
lubelskie262,2%
zachodniopomorskie262,2%
podkarpackie211,8%
lubuskie151,3%
świętokrzyskie151,3%
podlaskie131,1%
opolskie121,0%
warmińsko-mazurskie100,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
wielkopolskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), śląskie (21,4% ogółu) oraz dolnośląskie (14,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 28 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie828,6%
śląskie621,4%
dolnośląskie414,3%
lubuskie310,7%
małopolskie27,1%
łódzkie27,1%
kujawsko-pomorskie13,6%
pomorskie13,6%
wielkopolskie13,6%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.