Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza69760,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25121,7%
spółki cywilne13411,6%
spółki jawne332,9%
spółki akcyjne191,6%
spółki komandytowe70,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,5%
spółdzielnie50,4%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
przedsiębiorstwa państwowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,4% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (42,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1346,4%
spółki akcyjne1242,9%
spółki komandytowe13,6%
indywidualna działalność gospodarcza13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.