Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 156 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 080
31 marca 20101 105
30 czerwca 20101 116
30 września 20101 116
31 grudnia 20101 139
31 marca 20111 129
30 czerwca 20111 133
30 września 20111 128
31 grudnia 20111 132
31 marca 20121 145
30 czerwca 20121 152
30 września 20121 146
31 grudnia 20121 146
31 marca 20131 148
30 czerwca 20131 149
30 września 20131 153
31 grudnia 20131 147
31 marca 20141 153
30 czerwca 20141 156
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.